Corals

J&K Aquatics

Kenya Tree Coral

SKU: SI800

J&K Aquatics

Living Rock 1kg

SKU: SI321

J&K Aquatics

Assorted SPS Colony L

SKU: SI851

J&K Aquatics

Trachyphllia M/L

SKU: SI876

J&K Aquatics

Catalaphyllia L

SKU: SI875

J&K Aquatics

Chalice Frag L

SKU: SI873

J&K Aquatics

Acan Colony

SKU: SI872

J&K Aquatics

Favia Frag (5+ Heads)

SKU: SI871

J&K Aquatics

Toad Stool M/L

SKU: SI861

J&K Aquatics

Yellow Toadstool

SKU: SI852

J&K Aquatics

Assorted Ricordea Yuma Rock M

SKU: SI704

J&K Aquatics

Coloured Mushrooms (Red/Green)

SKU: SI703

J&K Aquatics

Red Rhodactis Bullseye M

SKU: SI702

J&K Aquatics

Orange Ricordea Yuma Head

SKU: SI701

J&K Aquatics

Green Polyp Toadstool

SKU: SI700

J&K Aquatics

Ricordea Florida Orange Per Head

SKU: SI604